אישור תב"ע – מה זה ולשם מה זה נדרש

אישור תב"ע – מה זה ולשם מה זה נדרש

אחת התוכניות החשובות ביותר שקיימות בכל עיר ולמעשה בכל יישוב, גדול או קטן, היא מה שמוכרת בשם תכנית בניין עיר או בקיצור "תב"ע". הרעיון של תוכנית זו, היא לתכנן ולהסדיר את הבנייה בעיר בשטחים עירוניים וכן לקבוע את הייעוד של קרקעות אחרים.

לכל עיר, לכל יישוב, יש שטח קרקע מוגדר, הוא נמצא בתוך גבולות היישוב, כך יודעים מה שייך לו ומה לא. על מנת שלא יווצר מצב שאנשים ייבנו על קרקעות כאלה ואחרות, דברים שאינם מיועדים להם, הרי שיש תוכנית ברורה להסדר הבנייה והקרקעות. בצורה כזו, אי אפשר לבנות שום מבנה בתוך העיר, פרטי או אחר, מבלי לקבל אישור מראש. לזה קוראים אישור תב"ע.

אישור תב"ע ניתן על ידי הרשות המקומית בהתאם לייעוד שנקבע עבור הקרקע. הייעוד נקבע על ידי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה. הועדה מסדירה את תהליכי הבניין מצד אחד ותהליכי רישום עסקים ומבנים מצד שני. צריך להדגיש, העיירה אומנם קובעת את הייעוד ומסדירה את הבנייה, אך הממשלה היא זו שמאשרת את התב"ע העירונית. זו קובעת את רחובות, הגושים והחלקות השונות, ומצד שני, גם את ייעוד הקרקע, אחוזי בנייה, גובה בנייה ועוד.

איך מקבלים אישור תב"ע

צריך לומר, לא כל אחד צריך אישור כזה. אם אנחנו קונים דירה במבנה קיים או מבנה של עסק קיים, אז מן הסתם, אנחנו לא צריכים לקבל אישור תב"ע. האישור יידרש אם נרצה לבנות בניין חדש או לשנות ייעוד של קרקע או מבנה קיים.

לשם כך, אלינו לפנות אל הרשות המקומית, אל ועדת התכנון והבנייה, ולהגיש את כל המסמכים על מנת שייאשרו את הבקשה שלנו כלשונה.

כתוב/כתבי תגובה