מתי נצטרך את עזרתו של עורך דין פינוי בינוי?

מתי נצטרך את עזרתו של עורך דין פינוי בינוי?

פינוי בינוי נועד לקדם התחדשות עירונית, הפיכת אזורים ושכונות ישנות למחודשות. על מנת לקדם תהליך זה נהוג להתקשר עם יזמים ועם קבלנים, וללא ספק גם עזרתו של עורך דין נדרשת. נדרש עורך דין למקרקעין, בעל ניסיון בתחום פינוי בינוי, במיוחד בכמה מצבים שנציג להלן. 

ייצוג הדיירים מול יזמי נדל"ן

את עזרתו של עורך דין פינוי בינוי צריכים הדיירים כבר בשלב שבו קיימת החלטה עקרונית להשתתף בפרויקט של פינוי בינוי. הדיירים או נציגות של הדיירים יושבת ודנה בנושא מול יזם נדל"ן ולעיתים גם מול יזמים שהם קבלנים. עורך דין בתחום זה מייצג את הדיירים ושומר על האינטרסים שלהם. באופן זה אפשר להימנע מחתימה מול יזמים לא ראויים והיכנסות לתהליך רק עם יזמים ראויים. בין היתר עורך הדין מקפיד לוודא שניתנות בטחונות וכי התמורה הניתנת היא ראויה והגיונית לפי סוג הנכס ומיקומו. 

התמודדות מול דיירים סרבנים 

פינוי בינוי לא מתקיים לפני שנתח ניכר מבין הדיירים הסכים באופן עקרוני וחתם על הסכמה. עורך דין יכול לסייע "לרכך" התנגדויות שונות שלא מן העניין מאת דיירים סרבנים. לעיתים השימוש בכלים משפטיים או במשא ומתן שנעשה בתום לב מאפשרים התגברות על המכשול אפילו בלי לאבד זמן רב. 

ליווי משפטי באבני דרך חשובות תוך כדי בנייה 

שירותיו הטובים של עורך דין למקרקעין מהאתר https://avivilaw.co.il, בעל ניסיון בפינוי בינוי נדרשים לצורך ניהול מגעים שונים מול רשויות מקומיות וגורמים נוספים לאורך הדרך. עורך הדין מקפיד לשמור על האינטרסים של הצדדים, תוך כדי הליך הבניה והתקדמות הפרויקט. אם מתעוררים חילוקי דעות, תפקידו של עורך הדין לסייע לפתור אותם ואם צריך, להיעזר בכלים משפטיים. 

כתוב/כתבי תגובה